Privacyverklaring
Schoonheidssalon Corry4Beauty respecteert uw privacy.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Corry4Beauty verwerkt van haar klanten en gaat dan ook ten allen tijden vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
Indien u klant bent of wordt van Schoonheidssalon Corry4Beauty of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Schoonheidssalon Corry4Beauty
Parklaan 29
1601 EL Enkhuizen
Corry4Beauty@live.nl
KvK nr. 37144912


Welke gegevens verwerkt Corry4Beauty en voor welk doel.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummers, e-mailadres
d) indien nodig gegevens via huiddiagnose/intakeformulier en productgebruik
e) voor en na foto’s

Schoonheidssalon Corry4Beauty verwerkt genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact
over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van eventuele facturen en het maken/wijzigen van afspraken.

c) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Registratie van productgebruik is nodig voor een correcte vervolgbehandeling.

d) Schoonheidssalon Corry4Beauty verwerkt persoonsgegevens in de agenda en betalingsverkeer. Zodra u afrekent worden uw transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. Schoonheidssalon Corry4Beauty is belastingtechnisch verplicht om zowel agenda als betalingsverkeer details van iedere behandeling en aankoop zeven jaar te bewaren.

e) voor- en na foto’s kunnen worden gedeeld/gepubliceerd op sociaal media, de Schoonheidssalon Corry4Beauty website of reclamemateriaal NA mondelinge toestemming van u.
Zonder toestemming voor publicatie van foto’s zullen deze foto’s alleen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.
Zonder toestemming voor publicatie van voor- en na foto’s zullen geen foto’s gemaakt worden. Toestemming voor publicatie zal dus ook altijd gevraagd worden vóórdat er foto’s gemaakt worden.


Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Corry4Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Corry4Beauty passende maatregelen getroffen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Corry4Beauty verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.
Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derde partijen wanneer u een product per post wenst te ontvangen.
Schoonheidssalon Corry4Beauty website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Corry4Beauty kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Schoonheidssalon Corry4Beauty zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Schoonheidssalon Corry4Beauty uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen schriftelijk worden gericht aan de eigenaresse van Schoonheidssalon Corry4Beauty, Corry4Beauty@live.nlWijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.Corry4Beauty.nl en schriftelijk in de salon bekend gemaakt.
U wordt geadviseerd regelmatig de privacyverklaring te bekijken.